Río de Folgoso entubado

Vales enteiros tapados, ríos entubados e desviados do seu cauce orixinal, en moitos casos obstaculízase totalmente o paso da fauna. Con Fondos Europeos. En Rede Natura.

Destrución paisaxística


Árbores centenarios aniquilados sin necesidade, só por falta de un pouco de cuidado. Ladeiras enteiras cubertas de resíduos. Con Fondos Europeos. En Rede Natura.

Impácto máximo

Taludes demasiado altos, escombreiras, apertura de pistas auxiliares, ningún paso de fauna... Con Fondos Europeos. En Rede Natura.

Río de Vidallón

Val totalmente ocupado por un recheo, obstaculizando o paso da fauna.

Campodola

Desmontes descomunales no entorno do monumento xeolóxico de Campodola, pliegue de O Courel. Con Fondos Europeos. En Rede Natura.

Alto do Boi

A Serra principal do Courel cortada en dúas; sen pasos de fauna. Trampa mortal para persoas e fauna... Con Fondos Europeos. En Rede Natura.

Contaminación

Modificación de Cauces, invasión de escombros nas augas de escorrentía nos ríos. Con Fondos Europeos. En Rede Natura.